Cautati pe blog ce va trebuie

7 feb. 2009

TRATAMENT PENTRU GANGLIONI INFLAMATI (LOUIS KUHNE)


CITAT DIN CARTEA VINDECATORULUI LOUIS KUHNE
Scrofule
"Scrofulele n-au călduri şi nu sunt de obicei socotite în rândul bolilor cu friguri deşi în realitate ar trebui să fie socotite. Scrofulele sunt cel puţin tot aşa de primejdioase ca şi bolile numite până aici, eu le cred chiar mai primejdioase. Ele fac parte din bolile ascunse şi cronice, care sunt pricinuite în cea mai mare parte de o supraîncărcare de materii străine moştenite. Puterea de viaţă a corpului nu ajunge pentru a da naştere unor friguri puternice şi după cum v-am spus în ultima mea conferinţă, boala aceasta bântuie mai ales în ţinuturile temperate, sau friguroase ale pământului. Semnele după care se cunoaşte scrofulosul sunt următoarele: capul mare, faţa pătrată,ochii învăpăiaţi, pântecele umflat sau tare, picioarele slabe, mâinile şi picioarele diforme, mintea obosită. Aceste semne nu le întâlnim de obicei decât unul sau două deodată. Foarte rar se arată toate deodată. La acestea trebuie să mai adăugăm răceala mâinilor şi a picioarelor şi un fior de frig în tot corpul. Tocmai frigul acesta face ca boala să fie primejdioasă. Asta dovedeşte într-adevăr, că părţile din afară ale corpului au pierdut o mare parte din puterea lor de viaţă şi de muncă, prin încărcarea lor peste măsură cu materii străine şi că înăuntru, cu atât mai mult, domneşte un foc mistuitor.

patru cercei de argint in forma de serpisor 48 de lei-pe banner


Trebuie să ne închipuim ca părţile din afară ale corpului şi, mai ales, extremităţile cele mai subţiri ale vaselor sanguinare sunt astupate de materiile străine ca şi canalurile de stradă, când sunt astupate de noroi, aşa că sângele nu mai poate circula până la marginile pielii şi aşa se produc fiori de frig.
Această boală ne-având călduri, nu pricinuieşte dureri şi nu se cunoaşte decât după conformaţia generală a corpului. Nimenea n-a putut să spună până acum, de unde vine această boală, în ce constă ea, şi mai ales, cum se poate vindeca. De obicei, se credea că face bine o schimbare de aer şi se trimeteau bolnavii cu dare de mână într-o altă climă sau cel puţin la băi. Dar succesul nu era niciodată temeinic, chiar dacă uneori se făcea vreo schimbare în bine.
Experienţa ne-a dovedit că un copil scrofulos e cu desăvârşire pătruns de materii străine, pe care le-a moştenit în mare parte de la părinţii săi. Aceste materii se îndreaptă mai ales către organele de sus şi fac să piară puţin câte puţin rotunzimea capului, care capătă o formă pătrată foarte bătătoare la ochi.
Închipuiţi-vă încă o dată sticla cu lichid în fermentaţie, pe gâtul căreia se află un cauciuc, ca aceea pe care v-am arătat-o la începutul acestei conferinţe. După cum cauciucul acesta se întinde şi se umflă sub înrâurirea materiilor în fermentaţie, aşa se întinde şi corpul scrofuloşilor. Ştiinţa expresiunii figurii ne învaţă să cunoaştem chiar începutul acestei boli, dar trebuie să ştim, bine înţeles, ce formă trebuie să aibă un corp natural. Voi da amănunte depline în această privinţă în cursul meu asupra ştiinţei expresiunii figurii, căci nu se poate da o lămurire adâncă, decât cu ajutorul unor modele bune.
Deformarea mâinilor şi a picioarelor are întocmai aceleaşi pricini. Pielea este aproape în nelucrare şi nu poate să dea afară materiile străine îngrămădite sub ea. Aceste materii tulbură circulaţia sângelui şi de aceea pielea celor mai mulţi scrofuloşi e rece.


Bijuterii de argint la pret redus


Dar căldura e cu atât mai mare în organele dinăuntru şi ea produce o tulburare lăuntrică, pe care o putem dovedi întotdeauna la scrofuloşi. Asta e tocmai o stare de friguri, latentă sau cronică, care ţine adeseori, ani întregi, dacă nu e combătută. Dacă frigurile lăuntrice nu pier, boala trece puţin câte puţin într-o fază nouă, cu mult mai primejdioasă şi mai grea de vindecat decât scrofulele. Scrofulele nevindecate sau neglijate aduc de multe ori boli de plămâni, aşa că boala aceasta nu este – ca să zicem aşa – decât antemergătoarea altor boli lăuntrice grele.
Ce trebuie să facem pentru a TRATA scrofulele? Grija noastră trebuie să fie de a preface starea de friguri într-o stare de căldură, frigurile ascunse în friguri acute, de a scoate afară frigurile din năuntru. Având şi aci de a face cu frigurile, tratamentul nostru e bine înţeles, acelaşi ca şi celelalte boli cu friguri: trebuie să deschidem o ieşire, pentru a da afară puţin câte puţin materiile în fermentaţie. Operăm, aşadar, în modul cunoscut asupra maţului, rinichilor şi pielii. Aceasta din urmă ajunge puţin câte puţin caldă, arzătoare poate, dar această stare nu ţine decât până se iveşte sudoarea şi atunci pielea îşi reia activitatea ei normală. Tratamentul n-aduce la început decât o îmbunătăţire de câtva timp şi numai cu multă răbdare şi energie se poate căpăta un succes trainic. E greu de a spune câtă vreme trebuie pentru o vindecare desăvârşită, dar nu poate fi vorba nici de zile nici de săptămâni; trebuiesc luni, ani întregi poate şi câteodată nu izbuteşti deloc, dacă trupul nu mai are destulă putere de viaţă.


set de trei cruciulite de argint 
pentru protectie 188 lei-pe banner
Inflamaţie a ganglionilor limfatici la bolnavii de scrofuloză
V-am arătat în a doua mea conferinţă că bolnavii simt frigul din aceeaşi pricină pentru care simt o prea mare căldură. Această pricină sunt frigurile şi aţi văzut că acelaşi lucru e şi la scrofuloşi. Iată, deci, două boli cu desăvârşire deosebite în formele lor din afară, care au pornit din acelaşi izvor şi care nu se deosebesc, decât pentru că se ivesc în faze deosebite. După cum nu putem bănui în viermele şi gogoaşa de mătase animalul pe care mai târziu îl vedem zburând ca fluture şi pentru care totuşi viermele şi gogoaşa sunt fazele antemergătoare fluturelui, tot aşa e şi cu deosebitele boli. V-aţi bate joc de acela, care ar susţine că viermele de mătase e un animal deosebit şi neavând nici o deosebire cu fluturele, dar din nenorocire credinţa asta există încă şi astăzi cu privire la boli şi nimănuia încă nu i-a dat în gând de a recunoaşte şi aci adevărul unităţii.
Iată un exemplu de vindecare a scrofulelor: un băieţel de cinci ani era aşa de scrofulos de la vârsta de doi ani, că nu putea încă să meargă la vârsta de cinci ani. Zăcea nenorocit în căruciorul lui, ca o bucată de piatră. Tată-său îl căutase fără cel mai mic succes cu doctorii cei mai renumiţi. Doctoriile înrăutăţiseră boala, aşa că doctorul, care-l căuta, declarase că copilul nu va învăţa niciodată să umble în picioare. Doctorii, aparate de ghips, băi, electricitate, toate fuseseră încercate, dar fără nici un succes, fiindcă persoanele care îngrijeau copilul nu cunoşteau nicidecum natura scrofulelor. Când era să împlinească aproape cinci ani, copilul îmi fu încredinţat mie. Mistuirea, de care nu se ţinuse în destul socoteală, în timpul tratamentului de mai înainte, era cu desăvârşire turburată. Pântecele era umflat, tare şi plin de noduri. După opt zile de tratamentul meu, mistuirea se îndreptă aşa de mult, că începui să nădăjduiesc o vindecare deplină. Bolnavul fu hrănit din ce în ce mai bine şi după şase săptămâni putu să se ţină singur în picioare. Pântecele pierduse mult din volumul şi din tăria lui, multe noduri pieriseră. După şase luni capul, care era foarte mare, ajunsese mult mai mic şi mai normal şi copilul putea fi privit ca vindecat, căci alerga şi sărea ca şi tovarăşii lui şi era vesel şi bine dispus. Trebuie să mai înşirăm toate celelalte boli aşa numeroase? E de ajuns să mai adăugăm câteva nume: parotida18 (umflătura ghindurilor), frigurile porceşti, cârceii19, urdinarea (diareea) şi altele. Toate se nasc din aceeaşi pricină. Toate sunt însoţite de friguri mai mult sau mai puţin puternice şi prin urmare, vindecarea lor se face în acelaşi chip. În toate simptomele de boală arătate mai sus, am observat neîncetat două lucruri: sau o creştere de căldură sau o creştere de frig. Aceste două simptome sunt ale frigurilor, după cum am văzut, şi de aceea trebuie să le facem să piară în acelaşi fel, după cum am dovedit în mii de cazuri. În adevăr, toate formele de boală se nasc din încărcarea corpului cu materii străine, sau, cu alte cuvinte: nu e decât o singură boală, care se iveşte sub diferite forme şi de aceea nu e cu putinţă decât un singur mod de vindecare. Toate feluritele forme ale simptomelor de boli nu sunt, după cum am văzut, decât sforţări pe care le face corpul de a se curăţi şi de aceea nu poate fi vorba de a le nimici, sau de a le da îndărăt, cum face medicina, ci dimpotrivă a le da ajutor, înlesnind corpului puterea de a birui aceste crize, repede şi fără primejdie, căci numai astfel corpul poate să-şi recapete cu adevărat sănătatea lui. Bolile ascunse sau latente aduc pe nesimţite, dar sigur, boli mai grave şi mai grele de vindecat. Căci materiile străine nu rămân niciodată potolite în corp. Ele sunt supuse dimpotrivă la schimbări şi la prefaceri necontenite, ca toate lucrurile din lume şi astfel dau naştere neîncetat la noi boli.
Câteva cuvinte încă asupra dietei ce trebuie păstrate în toate cazurile de boli. Această dietă trebuie aşa făcută, încât corpul să nu mai primească noi materii străine şi fermentaţia să nu mai fie sporită. Corpul având destulă muncă înăuntru, nu trebuie să-l mai încărcăm cu multă mistuire. Principiul fundamental este deci, de a da bolnavului puţină hrană şi de a nu-l sili niciodată, câtă vreme nu cere el însuşi. Cititorii vor găsi amănunte asupra dietei în capitolul: „Ce trebuie să mâncăm? Ce trebuie să bem?”
Oferte! ceaiuri si produse naturiste

Voi adăuga aci câteva lămuriri asupra primejdiei molipsirii de către bolnavi.
Nu ne putem închipui nici un fel de friguri acute, fără să fi fost precedate de friguri ascunse, care nu sunt altceva decât încărcarea corpului de materii străine. Tocmai această stare cronică este cea mai primejdioasă. Molipsirea acestei boli nu se poate face decât de la părinţi la copii. Dar aceasta molipsire se face totdeauna când părinţii sunt încărcaţi cu materii străine şi atunci e o molipsire sigură, deşi latentă, a tuturor materiilor străine. Când vedem copii moştenind formele exterioare, culoarea ochilor şi chiar calităţile intelectuale ale părinţilor lor, pricepem că materiile străine au fost transmise mai ales din fiecare dintre cele două glande salivare, situate în regiunea urechilor (de o parte şi de alta a maxilarului inferior)"
  • Adauga Anunt 100% gratuit Dati click aici